• YGFB型矩(方)型三波补偿器 产品型号:YGFB
    YGFB型矩(方)型三波补偿器是按照【D-LD2000烟风煤粉管道零部件典型设计手册】制做的。本手册是由华东电力设计院编制发布的。电话:0371-64011900  0371-64011955  传真:0371-64011800   0371-64011655

产品介绍
相关产品
YGFB型矩(方)型三波补偿器
     圆形、矩形、波形补偿器(膨胀节)是根据美国CE公司引进技术研制的,是一种在工作中能自由伸缩的弹性补偿原件,它结构紧凑,工作可靠,成本低廉,适用性强,有防振、防尘、防失调等功能,主要用于电站锅炉风烟系统中,也适用于冶金化工等其它类似的烟连接管道。设计时可根据不同要求制成主要吸收单向热位移得单件膨胀节,也可用于两个膨胀节组成用以吸收空间三向热位移,而不造成管道的破坏汇潜心,是保证管道安全可靠运行的必不可缺少的重要原件。
YGFB型矩(方)型三波补偿器安装和试压注意事项
     1、安装前,应先检查波纹补偿器膨胀节的型号、规格及管道的支座配置必须复合设计要求。
     2、对带内衬筒的膨胀节,应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致(按膨胀节的流向标志安装)。平面角向型膨    胀节的铰链转动屏幕应与位移平面一致。
     3、需要进行“冷紧”的膨胀节,其预变形所用的辅助构件,应在膨胀节预变形后拆除。
     4、管系安装完毕后应立即拆除膨胀节上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调    到规定的位置,使管系在环境条件得以充分的补偿。
     5、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响膨胀    节的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支承构件的载荷。
     6、膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。
     7、安装过程中不允许焊渣飞溅到小组纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。
     8、对用于气体介质的膨胀节及其连接管道,作水压试验时,要考虑充水时是否需要对膨胀节的接管加设临时支架    以承重。
     9、水压试验用水必须纯净,无腐蚀性,并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压试验结束后,应尽快排尽     波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。
     10、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。
     11、须注意的是,膨胀节是不吸收扭矩的,因此在安装膨胀节时,不允许膨胀节受到扭转。
     12、膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常运作。
     13、保温层应做在膨胀节外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。
     14、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。
     15、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将膨胀节拉坏。
     16、膨胀节允许不超过1.5倍公称系统压力试验。
     17、装有膨胀节的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架    或膨胀节损坏。
补偿器断面尺寸(净空)m2 每个波节补偿性能(△)mm
预先不拉长 预先拉长
介质温度oC
≤100 >100~200 >200~300 >300~400 ≤100 >100~200 >200~300 >300~400
<0.5 8 7 6 6 16 14 12 10
≥0.5 14 13 11 9 28 26 22 18
1、对于双波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘1.7
2、对于三波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘2.5
标号 公称通径 A B L B1 L1 重量(kg) 图号
毫米 矩形三波补偿器 矩形波节
总图  
DD6501 300×400 300 400 609 526 709 54 DD6501-01 DD6501-02
DD6502 300×500 500 809 60.1 DD6502-01 DD6502-02
DD6503 300×600 600 909 66.3 DD6503-01 DD6503-02
DD6504 300×700 700 1009 72.4 DD6504-01 DD6504-02
DD6505 400×500 400 500 709 809 66.3 DD6505-01 DD6505-02
DD6506 400×600 600 909 72.4 DD6506-01 DD6506-02
DD6507 400×700 700 1009 78.8 DD6507-01 DD6507-02
DD6508 400×800 800 1109 85 DD6508-01 DD6508-02
DD6509 500×600 500 600 809 909 78.8 DD6509-01 DD6509-02
DD6510 500×800 800 1109 91.1 DD6510-01 DD6510-02
DD6511 500×900 900 1209 97.5 DD6511-01 DD6511-02
DD6512 500×1000 1000 913 536 1413 156 DD6512-01 DD6512-02
DD6513 600×700 600 700 909 526 1009 91.1 DD6513-01 DD6513-02
DD6514 600×800 800 1109 97.5 DD6514-01 DD6514-02
DD6515 600×900 900 1013 536 1313 156 DD6515-01 DD6515-02
DD6516 700×500 700 500 809 526 1009 85 DD6516-01 DD6516-02
DD6517 700×700 700 1009 97.5 DD6517-01 DD6517-02
DD6518 700×800 800 1113 1213 156 DD6518-01 DD6518-02
DD6519 800×800 800 800 1213 536 165.1 DD6519-01 DD6519-02
DD6520 800×1200 1200 1613 202 DD6520-01 DD6520-02
DD6521 800×1600 1600 2013 228.9 DD6521-01 DD6521-02
DD6522 900×400 900 400 709 526 1209 91.1 DD6522-01 DD6522-02
DD6523 900×700 700 1113 536 1313 165.1 DD6523-01 DD6523-02
DD6524 900×1200 1200 1313 1613 211.1 DD6524-01 DD6524-02
DD6525 1000×600 1000 600 1013 586 1413 165.1 DD6525-01 DD6525-02
DD6526 1000×700 700 1113 174.4 DD6526-01 DD6526-02
DD6527 1000×800 800 1213 183.5 DD6527-01 DD6527-02
DD6528 1000×1000 1000 1413 202 DD6528-01 DD6528-02
DD6529 1200×600 1200 600 1013 1613 183.5 DD6529-01 DD6529-02
DD6530 1200×700 700 1113 192.5 DD6530-01 DD6530-02
DD6531 1200×800 800 1213 202 DD6531-01 DD6531-02
DD6532 1200×1000 1000 1413 220.4 DD6532-01 DD6532-02
DD6533 1200×1200 1200 1613 238.9 DD6533-01 DD6533-02
DD6534 1400×700 1400 700 1113 1813 211.1 DD6534-01 DD6534-02
DD6535 1400×800 800 1213 220.4 DD6535-01 DD6535-02
DD6536 1400×900 900 1313 229.5 DD6536-01 DD6536-02
DD6537 1400×1000 1000 1413 238.9 DD6537-01 DD6537-02
DD6538 1400×1200 1200 1613 257 DD6538-01 DD6538-02
DD6539 1500×800 1500 800 1213 1913 229.5 DD6539-01 DD6539-02
DD6540 1500×900 900 1313 238.9 DD6540-01 DD6540-02
DD6541 1500×1000 1000 1413 248 DD6541-01 DD6541-02
DD6542 1500×1200 1200 1613 266.4 DD6542-01 DD6542-02
DD6543 1600×1000 1600 1000 1413 2013 257 DD6543-01 DD6543-02
DD6544 1600×1200 1200 1613 275.5 DD6544-01 DD6544-02
DD6545 1600×1400 1400 1813 294 DD6545-01 DD6545-02
DD6546 1600×1600 1600 2013 312.4 DD6546-01 DD6546-02
DD6547 1800×900 1800 900 1313 2213 266.4 DD6547-01 DD6547-02
DD6548 1800×1000 1000 1413 275.5 DD6548-01 DD6548-02
DD6549 1800×1200 1200 1613 294 DD6549-01 DD6549-02
DD6550 1800×1400 1400 1813 312.4 DD6550-01 DD6550-02
DD6551 1800×1800 1800 2213 349.3 DD6551-01 DD6551-02
DD6552 2000×1000 2000 1000 1413 2413 291 DD6552-01 DD6552-02
DD6553 2000×1300 1300 1713 318.6 DD6553-01 DD6553-02
DD6554 2000×1600 1600 2013 346.1 DD6554-01 DD6554-02
DD6555 2000×1800 1800 2213 364.5 DD6555-01 DD6555-02
DD6556 2000×2000 2000 2413 383 DD6556-01 DD6556-02
DD6557 2200×1200 2200 1200 1613 2613 330.8 DD6557-01 DD6557-02
DD6558 2200×1400 1400 1813 349.3 DD6558-01 DD6558-02
DD6559 2200×1600 1600 2013 367.7 DD6559-01 DD6559-02
DD6560 2200×1800 1800 2213 386.2 DD6560-01 DD6560-02
DD6561 2200×2000 2000 2413 404.6 DD6561-01 DD6561-02
DD6562 2400×1200 2400 1200 1613 538 2813 349.3 DD6562-01 DD6362-02
DD6563 2400×1400 1400 1813 367.7 DD6563-01 DD6363-02
DD6564 2400×1600 1600 2013 386.2 DD6564-01 DD6364-02
DD6565 2400×1800 1800 2213 404.6 DD6565-01 DD6365-02
DD6566 2400×2000 2000 2413 423.1 DD6566-01 DD6366-02
DD6567 2600×1600 2600 1600 2013 602 3013 404.6 DD6567-01 DD6367-02
DD6568 2600×1800 1800 2213 423.1 DD6568-01 DD6368-02
DD6569 2600×2000 2000 2513 3113 659.8 DD6569-01 DD6369-02
DD6570 2600×2200 2200 2713 636.8 DD6570-01 DD6370-02
DD6571 2800×1800 2800 1800 2313 3313 659.8 DD6571-01 DD6371-02
DD6572 2800×2000 2000 3513 636.8 DD6572-01 DD6372-02
DD6573 2800×2200 2200 2713 713.8 DD6573-01 DD6373-02
DD6574 2800×2400 2400 2913 740.8 DD6574-01 DD6374-02
DD6575 3000×2000 3000 2000 2513 3513 713.8 DD6575-01 DD6375-02
DD6576 3000×2400 2400 2913 767.5 DD6576-01 DD6376-02
DD6577 3000×2600 2600 3113 794.5 DD6577-01 DD6377-02
DD6578 3200×2200 3200 2200 2713 3713 767.5 DD6578-01 DD6378-02
DD6579 3200×2600 2600 3113 821.5 DD6579-01 DD6379-02
DD6580 3200×3000 3000 3513 875.2 DD6580-01 DD6380-02
DD6581 3600×2400 3600 2400 2913 4113 848.5 DD6581-01 DD6381-02
DD6582 3600×2800 2800 3313 902.2 DD6582-01 DD6382-02
DD6583 3600×3200 3200 3713 956.2 DD6583-01 DD6383-02
DD6584 4000×2800 4000 2800 3313 4513 956.2 DD6584-01 DD6384-02
DD6585 4000×3000 3000 3513 982.9 DD6585-01 DD6385-02
DD6586 4000×3200 3200 3713 1009.9 DD6586-01 DD6386-02
DD6587 4500×3000 4500 3000 3513 5013 1050.2 DD6587-01 DD6387-02
DD6588 4500×3400 3400 3913 1104.2 DD6588-01 DD6388-02
DD6589 4500×4000 4000 4513 1184.2 DD6589-01 DD6389-02
DD6590 5000×3400 5000 3400 3913 5513 1171.6 DD6590-01 DD6390-02
DD6591 5000×3800 3800 4313 1225.3 DD6591-01 DD6391-02
DD6592 5000×4200 4200 4713 1279.3 DD6592-01 DD6392-02
DD6593 5500×3600 5500 3600 4113 6013 1264.4 DD6593-01 DD6393-02
DD6594 5500×4200 4200 4713 1345.4 DD6594-01 DD6394-02
DD6595 5500×4800 4800 5313 1426.1 DD6595-01 DD6395-02
DD6596 6000×4000 6000 4000 4513 6513 1387 DD6596-01 DD6396-02
DD6597 6000×4600 4600 5113 1467.7 DD6597-01 DD6397-02
DD6598 6000×5000 5000 5513 1521.7 DD6598-01 DD6398-02

 

Powered by PageAdmin CMS V3.0